Zavolejte nám na 602 475 175
Volejte 602 475 175

Nápravové váhy

Nápravové váhy

Silniční váhy pro vážení za jízdy VM-1.2

 Charasterika

Váhy typu VM-1.2 jsou jednomůstkové silniční nápravové váhy moderní konstrukce. Váhy VM-1.2 jsou schváleny Českým merologickým institutem (ČMI) podle ČSN EN 45501 a dle mezinárodních norem OIML R134 k vážení silničních vozidel - k měření celkové hmotnosti při obchodním vážení i k měření zatížení jejich náprav, které dnes kontrolují (a při přetížení pokutují) příslušníci Policie a Celní správy.

 pro spolehlivé vážení za jízdy

Vozidla jsou vážena za jízdy během přejezdu přes můstek, vážení je ihned automaticky vyhodnoceno počítačem. V závislosti na typu vyhodnocovacího software mohou být nápravové váhy využity jak pro kontrolu dodávek materiálů v podniku, tak pro kontrolu zatížení vozidel na silnicích. Nejčastěji jsou využívány v obchodním styku pro vážení nákladů zejména ve stavebních provozech, v pískovnách, lomech, obalovnách živičních směsí, na skládkách odpadů, kde vyniknou jejich nízké provozní náklady, rychlost vážení vozidel a vysoká spolehlivost v náročných provozních podmínkách. Jejich provoz je často bezobslužný - ovládaný řidiči vozidel pomocí čipových karet.

Váhy typu VM-1.2 jsou jednomůstkové silniční nápravové váhy moderní konstrukce. Váhy VM-1.2 jsou schváleny Českým merologickým institutem (ČMI) podle ČSN EN 45501 a dle mezinárodních norem OIML R134 k vážení silničních vozidel - k měření celkové hmotnosti při obchodním vážení i k měření zatížení jejich náprav, které dnes kontrolují (a při přetížení pokutují) příslušníci Policie a Celní správy.

Váhy se instalují do ocelového rámu o výšce 250 mm, který je zapuštěn do příjezdové komunikace. Tím, že vážící můstek není v základu ukotven, je jej možno kdykoliv jednoduše vyzvednout vysokozdvižným vozíkem a po vyčištění základu či provedené údržbě jej uložit zpět a dál provozovat bez nutnosti rekalibrace odborným servisním pracovištěm. Značně se tak usnadňuje a zlevňuje pravidelná údržba vah. Standardně montujeme na rám topný kabel vyhřívání, který zabezpečuje spolehlivý provoz v zimních měsících, kdy váhy takto nevybavené mohou trpět podmrzáním základu.

Vážicí systém je řízen obsluhou z počítače PC, jehož softwarové vybavení zabezpečuje nejen správný průběh vážicího procesu, ale i následné zpracování dat, jako např. bilance naváženého materiálu, jeho následnou fakturaci atd. a to vše modifikováno dle konkrétních potřeb uživatele vah.

Automatický - bezobslužný provoz vah lze zajistit po zavedení evidence řidičů a vozidel pomocí čipových karet a instalace malých venkovních terminálů přímo na sloupky světelných semaforů. O dohled nad naložením vozidel a chováním řidičů se pak starají kamery.

Parametr Hodnota
horní mez váživosti můstků (zatížení jedné nápravy) 20 000 kg
bezpečné přetížení 30 000 kg
dolní mez váživosti můstku 400 kg
max. počet vážených náprav 15
ověřovaný dílek při statickém / dynamickém vážení 20 kg
nejvyšší rychlost přejezdu přes můstky 10 km/h
nejvyšší rychlost jízdy při vážení 6 km/h
nejnižší rychlost jízdy při vážení 1 km/h
třída přesnosti při vžení vozidla za jízdy dle OIML 1
třída přesnosti při statickém vážení dle ČSN EN 45501 III
funkční rozměry vážicích můstků 2 900 x 700 x 250 mm
metrologickým institutem schválený typ měřidla č. TCM 128/97-2590
Výrobci a dodavatelé zařízení Dodavatelé